Globe at Night

Bu makineden gönderilen verilerin özetini göster

1 Gözlemleri ne zaman yaptınız?


Gece zamanı versiyonuna geçin.

2 Gözlemleri nerede yaptınız?

Konum doğru:

Enlem:   
Boylam:   
Yükseklik:    metre

Ülke:

3 Gözlem yaptığınız gece, gökyüzü ne kadar karanlıktı? magnitude chart for latitude 40, magnitude 4

Takımyıldız: Orion

Canis Major takımyıldızına geç

4 Gözlem gecesinde gökyüzünün durumu nasıldı?

clear Açık

quarter Gökyüzü ¼ oranında kapalı

half Gökyüzü ½ oranında kapalı

overcast Gökyüzünün ½ oranından fazlası kapalı

5 Sky Quality Meter (SQM) yani Gökyüzü Kalitesi Ölçer kullandınız mı?
6 Verilerinizi bize göndermeye hazır mısınız?