Globe at Night

Погледај резиме података достављених од ове машине

1 Унеси информације о времену посматрања?


Пређи на ноћно посматрање.

2 Унеси информације о месту посматрања?

Потврди локацију:

Географска ширина:   
Географска дужина:   
Надморска висина:    метара

Земља:

3 Kолико је небо било тамно током посматрања? magnitude chart for latitude 40, magnitude 4

Сазвежђе: Orion

пређите на Gemini

4 Какви су били временски услови током посматрања?

clear Небо без облака

quarter ¼ неба прекривена облацима

half ½ неба прекривена облацима

overcast више од ½ неба прекривена облацима

5 Да ли је коришћен уређај за одређивање сјаја неба (Sky Quality Meter, SQM)?
6 Да ли си спреман да проследиш добијене податке?