Globe at Night

مشاهده خلاصه اطلاعات ثبت شده از این دستگاه

1 رصدتان را چه زمانی انجام داده اید؟

تغییر به نسخه روزانه

2 رصد را کجا انجام داده اید؟

موقعیت مکانی صحیح:

عرض جغرافیایی:   
طول جغرافیایی:   
ارتفاع:    متر

کشور:

3 آسمان در شبی که رصد می کردید چقدر تاریک بود؟ magnitude chart for latitude 40, magnitude 4

صورت فلکی :Orion

برو به Canis Major

4 وضعیت آسمان در شبی که رصد کردید چگونه بود؟

clear صاف

quarter یک چهارم ابری

half نیمه ابری

overcast بیش از نیمه ابری

5 آیا از دستگاه سنجش کیفیت آسمان استفاده کرده اید؟
6 آماده ارسال اطلاعات هستید؟